Missie & Visie


Regulier waar mogelijk, gespecialiseerd waar nodig en boven alles; Speciaal voor jou!

We zijn er speciaal voor jou! We organiseren in samenwerking met al onze partners goed en veilig onderwijs. Ieder kind ontwikkelt zich daardoor naar eigen vermogen

We creëren partnerschap met alle betrokkenen die een rol spelen in de ontwikkeling van de kinderen.

We creëren een situatie op school waarin het vastgelopen leerproces op gang gebracht en uitgebouwd kan worden.

We creëren een situatie op school waarin kinderen zich waardevol voelen in relatie met anderen en het gevoel hebben iets te kunnen.

We creëren een situatie op school waarin we verbindingen kunnen maken met kinderen zodat er een basis is om een sturende dialoog mogelijk te maken.