Missie & Koerspijlers

Missie:

"Regulier waar mogelijk, gespecialiseerd waar nodig en boven alles; Speciaal voor jou!"

SBO de Tandem is er om kansen van kinderen te vergroten.

Onze koerspijlers:

Hoge verwachtingen, Ontmoeten, We zien je en Durf jezelf te zijn.

De koerspijler die hoort bij 'Hoge verwachtingen' is: We werken planmatig, voor ieder kind is er een verwachtingsperspectief (tot 30 leermaanden) en daarna een ontwikkelingsperspectief. De plan-do-check-act cyclus wordt gebruikt. We hebben ook hoge verwachtingen van de ouders en van elkaar.

De koerspijler die hoort bij ‘Ontmoeten’ is: We werken om het ontmoetingsleren inhoud te geven. Socialisatie. We laten kinderen samen werken, samen spelen en vinden het belangrijk dat zij elkaar in hun waarde laten.

De koerspijler die hoort bij ‘We zien je' is: We ontvangen de kinderen en maken duidelijk dat wij ze zien. We hebben een helder beeld van de onderwijsbehoeften. We houden rekening met de persoonlijkheid, de mogelijkheden binnen hun context.

De koerspijler die hoort bij ‘Durf jezelf te zijn’ is: We werken aan het zelfvertrouwen van alle betrokkenen. Diversiteit koesteren wij. Door hard te werken aan de persoonlijkheid en kwalificatie krijgt iedereen de mogelijkheid om zichzelf te zijn.