Van regulier onderwijs naar SBO

De verwijzende instelling of basisschool meldt uw kind aan bij het Samenwerkingsverband/1 Loket. Tijdens de bijeenkomsten van 1 Loket worden de dossier van de nieuw aangemelde leerlingen besproken met collega’s uit het gespecialiseerd onderwijs op Voorne-Putten.

De instroom van de kinderen wordt gedaan door collega’s die daar jarenlange ervaring mee hebben. Als een collega van de Tandem komt observeren, betekent dit niet automatisch dat het kind op de Tandem geplaatst wordt. De daadwerkelijke plaatsing gebeurt in overleg met de collega’s en de ouders.