Eindbouw 1

EB1 bestaat uit 16 leerlingen en 2 juffen. Juf Josephine werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Els staat op donderdag en vrijdag voor de klas. Wij zijn bereikbaar via de volgende emailadressen:
j.v.vessem@nissewijs.nl en
e.janssens@nissewijs.nl
Ook kunt u een bericht via Social schools sturen of bellen naar het telefoonnummer van school: 0181-636281. 

Naast de vakken rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen leren we in de eindbouw met wereldoriëntatie ook van alles over de wereld, de geschiedenis en de natuur en hebben wij techniek- en handvaardigheidslessen. Twee keer per week hebben we gym van meester Reno. 

We werken met een aantal vakken op een Chromebook en kunnen dan gelijk zien of de kinderen de opdrachten goed hebben gemaakt. 

Naast de vaste basis- en kennisvaardigheden richten wij ons op de Tandem op datgene wat alle leerlingen van de eindbouw nodig hebben voor het vervolgonderwijs om zo in de hedendaagse maatschappij te kunnen functioneren.

Wij richten ons op de behoeften en de ambities van de leerlingen en hebben oog voor de leerling als persoon. Hierbij begeleiden wij onze leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn voor zowel zichzelf als voor hun omgeving. Eigenwaarde, zelfvertrouwen en respect staan hierbij centraal. Dit wordt mede bereikt door de lessen van HiRO, gekoppeld aan judolessen in de gymzaal. Maar eigenlijk zijn wij er de hele dag mee bezig, bij alles wat we doen. 

De bovenbouw en eindbouw klassen werken nauw samen, waardoor de kinderen alle juffen in deze unit goed leren kennen. Iedere vrijdagmiddag mogen de kinderen aangeven in welke klas ze een activiteit willen doen om zo een gezellig praatje te kunnen maken met andere kinderen en juffen binnen deze unit. Dat is fijn voor deze kinderen die in hun laatste twee of drie jaar van de basisschool zitten. 

We houden jullie (ouders/verzorgers van de kinderen uit EB1) graag op de hoogte via Sociaal Schools en zullen daar regelmatig updates en foto’s plaatsen. Op deze manier blijft u op de hoogte van wat wij allemaal doen op school en krijgt u een goed kijkje in de klas! 

We maken er met elkaar weer een leuk schooljaar van!

Groeten van juf Josephine en juf Els