Bovenbouw 2

BB2 bestaat uit 14 leerlingen: 9 jongens en 5 meisjes.

Juf Mariëlle werkt van maandag tot en met vrijdag in de groep. Zij is bereikbaar via het e-mailadres m.westhoeve@nissewijs.nl en via Social Schools of het telefoonnummer van school (0181-636281). 

Naast de vakken rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen leren we in de bovenbouw met wereldoriëntatie ook van alles over de wereld, de geschiedenis en de natuur. Ongeveer één keer per maand hebben we een techniekmiddag. Twee keer per week hebben we gym, van meester Reno. Als de meester er niet is, geeft juf Mariëlle de gymles. Handvaardigheid, tekenen en Engels staan ook op het programma. We werken met een aantal vakken op een Chromebook en kunnen dan gelijk zien of we de opdrachten goed hebben gemaakt. Bij andere vakken werken we met een boek en een werkboek of we volgen de les via het digibord. 

Naast al deze vakken zijn sociale vaardigheden erg belangrijk. We leren op een goede manier met elkaar om te gaan en te reageren op elkaar. Dit leren we bij de lessen van HiRO, maar eigenlijk zijn we er heel de dag mee bezig, bij alles wat we doen. Zelfvertrouwen en respect staan hierbij centraal. Zo is en blijft de klas voor iedereen een fijne plek. Er is een nauwe samenwerking tussen de bovenbouw en de eindbouw groepen. De kinderen en juffen leren elkaar goed kennen. Op vrijdagmiddag doen we spelletjes met de vier groepen samen. Zo kunnen de kinderen nieuwe contacten opdoen en kiezen wat ze leuk vinden om te doen. 

Een paar keer per week komt er een bericht op Social Schools, vaak voorzien van foto's. Zo leest u wat we in de klas doen en krijgt u daar gelijk een beeld bij. Een leuk kijkje in de groep! 

We maken er met elkaar weer een leuk schooljaar van!