Bovenbouw 1

BB1 bestaat uit 14 leerlingen en 1 juf.  Juf Monique is bereikbaar via het volgende emailadressen: m.lankhaaar@nissewijs.nl en via Social schools of het telefoonnummer van school: 0181-636281.  

Naast de vakken rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen leren we in de eindbouw met wereldoriëntatie ook van alles over de wereld, de geschiedenis en de natuur en hebben wij techniek/ handvaardigheidslessen. Twee keer per week hebben we gym, van meester Reno.  

We werken met een aantal vakken op een Chromebook en kunnen dan gelijk zien of we de opdrachten goed hebben gemaakt.  

Behoeften en ambities van de leerlingen worden goed in de gaten gehouden. Eigenwaarde, zelfvertrouwen en respect staan hierbij centraal. Dit wordt mede gedaan door de lessen van HiRO, gekoppeld aan judolessen in de gymzaal. Maar eigenlijk zijn wij er heel de dag mee bezig, bij alles wat we doen.  

De bovenbouw en eindbouw klassen hanteren een nauwe samenwerking waardoor de kinderen alle juffen in deze unit goed leren kennen. Iedere vrijdagmiddag mogen de kinderen aangeven in welke klas ze een activiteit willen doen en zo een gezellig praatje houden met andere kinderen en juffen binnen deze unit. Dat is fijn voor deze kinderen die in hun laatste twee of drie jaar van de basisschool zitten.   

Ik houd jullie (ouders/verzorgers van de kinderen uit BB1) graag op de hoogte via Sociaal Schools en zullen daar regelmatig updates en foto’s plaatsen. Op deze manier blijft u op de hoogte van wat wij allemaal doen op school en krijgt u een goed kijkje in de klas!  

 We maken er met elkaar weer een leuk schooljaar van! 

Groeten van juf Monique